ENGLISH


HRVATSKI
EU CEFR stupnjevi

Jedan od glavnih ciljeva Zajedničkog referentnog okvira za jezike Vijeća Europe bio je olakšavanje opisivanja nivoa znanja stranog jezika u državama članicama Europske Unije. S namjerom stvaranja jedinstvenog načina procijenjivanja znanja stranog jezika stručnjaci Vijeća Europe stvorili su Zajednički referentni okvir za jezike. Stupnjevi prema EU jezičnoj mapi:

A1 – A2 ( OSNOVNO SLUŽENJE JEZIKOM )
     B1 – B2 ( SAMOSTALNO SLUŽENJE JEZIKOM )
       C1 – C2 ( KOMPETENTNO SLUŽENJE JEZIKOM )

Byronova ponuda tečajeva je u potpunosti usklađena s europskom jezičnom mapom te donosimo kratak pregled stupnjeva od A1 do C2:
Pripremni stupnjevi: A1 i A1+
Korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Sposoban je predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te da je spreman pomoći.
Temeljni stupnjevi: A2 i A2+
Korisnik počinje shvaćati sustav glagolskih vremena te može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu, okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz podruèja zadovoljavanja neposrednih potreba.
Prelazni stupnjevi: B1 i B1+
Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno točno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s ijedne strane. Može proizvesti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.
Samostalni korisnik: B2 i B2+
Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajuæih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturiran i detaljni tekst pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima.
Napredni korisnik: C1 i C1+
Može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.
Vrsni korisnik: C2
Strani jezik koristi tečno, prikladno i precizno - na razini izvornog govornika stranog jezika. Vrsni korisnik doslovce bez napora razumije sve što je pročitao ili čuo. Može se izražavati spontano, vrlo tečno i točno te je prilikom složenijih tema također u mogučnosti shvatiti i izraziti suptilne nijanse i značenja.