ENGLISH


HRVATSKIVilla Matilde
Byron strani jezici
Budicinova 25
52105 Pula
Hrvatska
tel/fax: xx385-52-211-013

Temeljni podaci

Tvrtka - puni naziv:
Byron - Društvo s ograničenom odgovornošæu za stručno usavršavanje u stranim jezicima
Također registrirani i za:
Izrada i održavanje web stranica
Savjetovanje u vezi s računalima
Djelatnost grafičkog dizajna
Uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
Izdavanje softvera
Izdavačka i tiskarska djelatnost
Registarski sud:
Trgovački sud u Pazinu.Subjekt je registriran kod trgovačkog suda u Pazinu, MBS 040026655
Skraćena tvrtka:
Byron d.o.o.
OIB:76630084493
Sjedište:
Pula, Budicinova 25
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornošću
Poslovna banka:
Istarska kreditna banka Umag IKB-UMAG
Žiro račun:
2380006-1146001545
Devizni račun:
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D
Swift ISKBHR2X
IBAN KOD: HR8523800061146001545
Temeljni kapital:
26.500,00 Kn uplačen u cijelosti
Direktor i član uprave:
Spomenka Lolić, direktor i član uprave