ENGLISH


HRVATSKI


Testiranje razine znanja jezika

Svi koji trebaju ili žele imati potvrdu kojom dokazuju razinu svog znanja jezika,
mogu pristupiti ispitu o poznavanju jezika. Kandidat može polagati ispit o poznavanju
općeg jezika uz obaveznu prijethodnu najavu. Ispit se sastoje od pismenog i usmenog dijela.

Provjera znanja sadržava slijedeće elemente:
  • Testiranje gramatičkih struktura i vokabulara
  • Testiranje čitanja s razumijevanjem
  • Test slušanja
  • Test pisanja: za opći jezik jedan od slijedećih formata:
    esej, članak, pismo, izvještaj
  • Usmeni dio: razgovor s kandidatom
Ispit traje oko 120 minuta i po uspješno obavljenom testiranju polaznik dobija uvjerenje o poznavanju općeg jezika. Na uvjerenju je istaknuta ocjena A, B, C ili D iz svake pojedine jezične vještine te razina znanja prema CEFR Europske jezične mape.

Cijena ispita je 570 Kn + PDV